Personal training

Voor aanvang van de sessie wil ik graag weten wat uw verwachtingen zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanscherpen van de techniek of introductie van nieuwe oefeningen. Als ik van te voren weet waar u aan wilt werken dan kan ik mij hierop voorbereiden. Schematisch kunnen we de sessie indelen in drie fases:

De warming up bestaat uit een algemeen voorbereidend gedeelte en specifiek voorbereidend gedeelte.

De kern bestaat meestal uit twee delen: een aanleergedeelte en conditioneringsgedeelte.

De cooling down met als doel het terugbrengen van de spiertonus.

Personal training wordt aangeboden in mijn personal training studio in Kruiningen. Er is meer dan voldoende trainingsmateriaal beschikbaar. Zo beschikt de personal training studio over meer dan 1000kg aan gewicht (gekalibreerde schijven, bumper plates en dumbells tot 50kg), IPF goedgekeurd competitierack, cable station, strongman equipment (o.a. yoke, farmer walk, log lift en atlas stones), lat pulley, belt squat, leg extension, lying leg curl, verschillende hoogwaardige stangen en nog meer trainingsmateriaal.

Tijdens de training zijn, behoudens ikzelf, geen andere personen aanwezig, zodat u de volledige tijd kunt benutten voor uw training en niet hoeft te wachten op materialen.

RT Strengthcoaching